ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
URGENT Jobs in November 2021 - From ROTalent Headhunt

URGENT Jobs in November 2021 - From ROTalent Headhunt

02-11-2021

#urgent_jobs

Anh Chị thân mến,

ROTalent Headhunt vẫn đang tích cực hỗ trợ khách hàng các cơ hội việc làm hấp dẫn. Mời Anh Chị tham khảo các jobs bên dưới:


C-LEVEL JOBS

1. CEO (Technology)__$40.000__HCMC

2. CEO (Technology)__$20.000__HCMC

3. CEO (IT Company)__$5000-$10.000__HCMC

4. CTO (IT Company)__Negotiable__Hue

 5. Deputy General Director (Real Estate)__Negotiable__HN


SALES - BUSINESS DEVELOPMENT JOBS 

1. Business Development Manager (Industrial Construction)__Negotiable__HCMC

2. Business Development Manager (Chemical)__Negotiable__HCMC

3. Business Development Manager (Real Estate)__Negotiable__HN

4. Sales Manager (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

5. Senior Sales (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

6. Regional Sales Manager (FMCG)__$2000-$3000__Ha Noi

7. Sales Engineer (Water and Environment Solutions)__Negotiable__Binh Duong

8. Sales Director Logistics__Negotiable__HCM

9. Technical Sales (Chemical)__$1000__Ha Noi


MARKERTING JOBS

1. Marketing Manager (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

2. Marketing Manager (Education)__Negotiable__HCMC

3. Deputy Marketing Director (Project Real Estate)__$2500-$3000__HCMC

4. Deputy Marketing Director (Branding Real Estate)__$2500-$3000__HCMC

5. Senior Copywriter cum Creative Coordinator (Education)__Negotiable__HCMC


HR JOBS

1. HR & Admin Manager (Chemical)__$2000__Vung Tau

2. HR Director (Education)__$3500__HCMC

3. HR Director (Technology)_ $2500 - $3500__HCM or HN

4. HR Manager (Logistics)__$2000__HCMC

5. HR Manager (Packaging)__$1700__Vung Tau

6. L&D Supervisor (Manufacturing)__Negotiable__Vinh Phuc

7. C&B Supervisor (Manufacturing)__Negotiable__Vinh Phuc


ACCOUNTING - FINANCE JOBS

1. Assistant CFO (Construction)__$1200__HCMC

2. Finance Manager (Real Estate)__Negotiable__HN


IT JOBS 

1. Project Manager (IT Software)__$1000-$2000__Hue

2. Senior Magento (IT Software)__Negotiable__Hue

3. Senior Shopify Developer (IT Software)__Negotiable__Hue


LEGAL JOBS

1. Chief Legal Officer (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

2. Project Legal Manager (Real Estate)__Negotiable__HNPRODUCTION - QA/QC - R&D - PURCHASING JOBS

1. Vice Plant Director (FMCG)__$2000__Tay Ninh

2. Materials Planning and Logistic Manager (Automotive)__Negotiable__Dong Nai

3. Purchasing Manager (FMCG)__$2000__HCMC

4. Purchasing Manager (Automotive)__Negotiable__Dong Nai

5. Chief R&D Manager (FMCG)__Negotiable__Tay Ninh

6. QA Manager (FMCG)__$2000__Tay Ninh

7. QC Manager (Automotive)__$2500__Dong Nai

8. Maintainance Manager (Automotive)__$2500__Dong Nai

9. Production Leader (Paint) (Automotive)__Negotiable__Dong Nai

10. SAP Coordinator (Automotive)__$1800__Dong Nai

11. Quality Manager (Packaging)__$2000__HCM


OTHER JOBS 

1. Design Manager (Water and Environment Solutions)__Negotiable__Binh Duong

2. Project Leader (Automotive)__$1700-$2000__Dong Nai

3. Operation Manager (Logistics)__Negotiable__HCMC

4. Operation and BD Manager (Logistics)__Negotiable__HCMC

5. Design Director (Real Estate)__$3,000__HCMC


Vui lòng chia sẻ các cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua mail: resume@redorange.vn

Hoặc liên hệ điện thoại/Zalo/Viber: 0888.222.736 để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!

____________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

URGENT Jobs in November 2021 - From ROTalent Headhunt

URGENT Jobs in November 2021 - From ROTalent Headhunt

02-11-2021

#urgent_jobs

Anh Chị thân mến,

ROTalent Headhunt vẫn đang tích cực hỗ trợ khách hàng các cơ hội việc làm hấp dẫn. Mời Anh Chị tham khảo các jobs bên dưới:


C-LEVEL JOBS

1. CEO (Technology)__$40.000__HCMC

2. CEO (Technology)__$20.000__HCMC

3. CEO (IT Company)__$5000-$10.000__HCMC

4. CTO (IT Company)__Negotiable__Hue

 5. Deputy General Director (Real Estate)__Negotiable__HN


SALES - BUSINESS DEVELOPMENT JOBS 

1. Business Development Manager (Industrial Construction)__Negotiable__HCMC

2. Business Development Manager (Chemical)__Negotiable__HCMC

3. Business Development Manager (Real Estate)__Negotiable__HN

4. Sales Manager (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

5. Senior Sales (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

6. Regional Sales Manager (FMCG)__$2000-$3000__Ha Noi

7. Sales Engineer (Water and Environment Solutions)__Negotiable__Binh Duong

8. Sales Director Logistics__Negotiable__HCM

9. Technical Sales (Chemical)__$1000__Ha Noi


MARKERTING JOBS

1. Marketing Manager (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

2. Marketing Manager (Education)__Negotiable__HCMC

3. Deputy Marketing Director (Project Real Estate)__$2500-$3000__HCMC

4. Deputy Marketing Director (Branding Real Estate)__$2500-$3000__HCMC

5. Senior Copywriter cum Creative Coordinator (Education)__Negotiable__HCMC


HR JOBS

1. HR & Admin Manager (Chemical)__$2000__Vung Tau

2. HR Director (Education)__$3500__HCMC

3. HR Director (Technology)_ $2500 - $3500__HCM or HN

4. HR Manager (Logistics)__$2000__HCMC

5. HR Manager (Packaging)__$1700__Vung Tau

6. L&D Supervisor (Manufacturing)__Negotiable__Vinh Phuc

7. C&B Supervisor (Manufacturing)__Negotiable__Vinh Phuc


ACCOUNTING - FINANCE JOBS

1. Assistant CFO (Construction)__$1200__HCMC

2. Finance Manager (Real Estate)__Negotiable__HN


IT JOBS 

1. Project Manager (IT Software)__$1000-$2000__Hue

2. Senior Magento (IT Software)__Negotiable__Hue

3. Senior Shopify Developer (IT Software)__Negotiable__Hue


LEGAL JOBS

1. Chief Legal Officer (Digital Transformation)__Negotiable__HCMC

2. Project Legal Manager (Real Estate)__Negotiable__HNPRODUCTION - QA/QC - R&D - PURCHASING JOBS

1. Vice Plant Director (FMCG)__$2000__Tay Ninh

2. Materials Planning and Logistic Manager (Automotive)__Negotiable__Dong Nai

3. Purchasing Manager (FMCG)__$2000__HCMC

4. Purchasing Manager (Automotive)__Negotiable__Dong Nai

5. Chief R&D Manager (FMCG)__Negotiable__Tay Ninh

6. QA Manager (FMCG)__$2000__Tay Ninh

7. QC Manager (Automotive)__$2500__Dong Nai

8. Maintainance Manager (Automotive)__$2500__Dong Nai

9. Production Leader (Paint) (Automotive)__Negotiable__Dong Nai

10. SAP Coordinator (Automotive)__$1800__Dong Nai

11. Quality Manager (Packaging)__$2000__HCM


OTHER JOBS 

1. Design Manager (Water and Environment Solutions)__Negotiable__Binh Duong

2. Project Leader (Automotive)__$1700-$2000__Dong Nai

3. Operation Manager (Logistics)__Negotiable__HCMC

4. Operation and BD Manager (Logistics)__Negotiable__HCMC

5. Design Director (Real Estate)__$3,000__HCMC


Vui lòng chia sẻ các cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua mail: resume@redorange.vn

Hoặc liên hệ điện thoại/Zalo/Viber: 0888.222.736 để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!

____________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT