ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
URGENT Jobs in June 2021 - From ROTalent Headhunt

URGENT Jobs in June 2021 - From ROTalent Headhunt

01-06-2021

#urgent_jobs

Anh Chị thân mến,

ROTalent Headhunt vẫn đang tích cực hỗ trợ khách hàng các cơ hội việc làm hấp dẫn. Mời Anh Chị tham khảo các jobs bên dưới:Real Estate/ Fund Investment/ Construction

 1. Investment Director_Negotiable_HCM
 2. Deputy Project Legal Director_$3000_HCM
 3. CEO - Real Estate Company_Negotiable_HCM
 4. Group CEO - Real Estate Company_Negotiable_HCM_Contact for details
 5. Construction Director- Real Estate Company_Negotiable_HCM
 6. Assistant to Chairman - Real Estate Company_Negotiable_HCM
 7. Legal Director (Real Estate)_Negotiable_HCM
 8. Sales Specialist (Construction)_$700-$1000_HCM
 9. Assistant Chief Financial Officer (Construction)_Negotiable_HCM
 10. Real Estate Sales Manager (Real Estate)_$2000 - $3000_HCM
 11. Deputy Project Legal Director (Real Estate)_Around $3000_HCM


FMCG

 1. Chief Research & Development Manager_$3000-$3500_Tây Ninh
 2. Purchasing Manager_around $2000_HCM
 3. QA Manager_around $2000_Tây Ninh
 4. Sales BDM (Packaging)_Negotiable_HCM
 5. Commercial Manager (Packaging)_Negotiable_HCM
 6. Operating Director (Packaging)_$2500-$3000_HCM
 7. Vice Legal Director (FMCG)__$2500_HCM
 8. Vice Plant Director (FMCG)_$2000_Tây Ninh
 9. HR Director (Talent Development) (FMCG)_$6000_HCM


Automotive

 1. Planning Manager_$2000 - $3000_Dong Nai
 2. SAP Specialist_$1500- $2000_Dong Nai
 3. Logistic Manager_$2000 - $3000_Dong Nai
 4. Training Manager_$1500 - $2000_Dong Nai
 5. Interpreter (Korea, Japanese)_Negotiable_Đồng Nai
 6. MPL Manager (Automotive)_Negotiable_Đồng Nai
 7. Project Leader (Automotive)_ $1700-$2000_Đồng Nai
 8. Purchase Manager(Automotive)_Negotiable _Đồng Nai


Furniture/Build & Design

 1. Production Manager (POSM)_Negotiable_HCM
 2. Production Manager (Furniture)_Negotiable_HCMOthers

 1. Business Development Manager (Environment Technology Solutions)_Negotiable_HCM
 2. HR Director (Manufacturing)_Negotiable_HCM
 3. Technical Director (Manufacturing)_Negotiable_HCM
 4. TRAINING MANAGER (DIGITAL MARKETING) (IT Academy)_Negotiable_HCM
 5. Project Director (NGO Recycling)_$2500_HCM
 6. DotNet Developer (IT Software)_$1000-$2000_HCM
 7. Sales & Customer Services  (Electric)_$4000_HCM
 8. Deputy CEO (Sales - Fintech) (Fintech)_Negotiable_HCM
 9. Product Manager_(Fintech)_Negotiable_HCM


Vui lòng chia sẻ các cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua mail: Resume@redorange.vn

Hoặc liên hệ điện thoại/Zalo/Viber: 0888.222.736 để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!

____________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

URGENT Jobs in June 2021 - From ROTalent Headhunt

URGENT Jobs in June 2021 - From ROTalent Headhunt

01-06-2021

#urgent_jobs

Anh Chị thân mến,

ROTalent Headhunt vẫn đang tích cực hỗ trợ khách hàng các cơ hội việc làm hấp dẫn. Mời Anh Chị tham khảo các jobs bên dưới:Real Estate/ Fund Investment/ Construction

 1. Investment Director_Negotiable_HCM
 2. Deputy Project Legal Director_$3000_HCM
 3. CEO - Real Estate Company_Negotiable_HCM
 4. Group CEO - Real Estate Company_Negotiable_HCM_Contact for details
 5. Construction Director- Real Estate Company_Negotiable_HCM
 6. Assistant to Chairman - Real Estate Company_Negotiable_HCM
 7. Legal Director (Real Estate)_Negotiable_HCM
 8. Sales Specialist (Construction)_$700-$1000_HCM
 9. Assistant Chief Financial Officer (Construction)_Negotiable_HCM
 10. Real Estate Sales Manager (Real Estate)_$2000 - $3000_HCM
 11. Deputy Project Legal Director (Real Estate)_Around $3000_HCM


FMCG

 1. Chief Research & Development Manager_$3000-$3500_Tây Ninh
 2. Purchasing Manager_around $2000_HCM
 3. QA Manager_around $2000_Tây Ninh
 4. Sales BDM (Packaging)_Negotiable_HCM
 5. Commercial Manager (Packaging)_Negotiable_HCM
 6. Operating Director (Packaging)_$2500-$3000_HCM
 7. Vice Legal Director (FMCG)__$2500_HCM
 8. Vice Plant Director (FMCG)_$2000_Tây Ninh
 9. HR Director (Talent Development) (FMCG)_$6000_HCM


Automotive

 1. Planning Manager_$2000 - $3000_Dong Nai
 2. SAP Specialist_$1500- $2000_Dong Nai
 3. Logistic Manager_$2000 - $3000_Dong Nai
 4. Training Manager_$1500 - $2000_Dong Nai
 5. Interpreter (Korea, Japanese)_Negotiable_Đồng Nai
 6. MPL Manager (Automotive)_Negotiable_Đồng Nai
 7. Project Leader (Automotive)_ $1700-$2000_Đồng Nai
 8. Purchase Manager(Automotive)_Negotiable _Đồng Nai


Furniture/Build & Design

 1. Production Manager (POSM)_Negotiable_HCM
 2. Production Manager (Furniture)_Negotiable_HCMOthers

 1. Business Development Manager (Environment Technology Solutions)_Negotiable_HCM
 2. HR Director (Manufacturing)_Negotiable_HCM
 3. Technical Director (Manufacturing)_Negotiable_HCM
 4. TRAINING MANAGER (DIGITAL MARKETING) (IT Academy)_Negotiable_HCM
 5. Project Director (NGO Recycling)_$2500_HCM
 6. DotNet Developer (IT Software)_$1000-$2000_HCM
 7. Sales & Customer Services  (Electric)_$4000_HCM
 8. Deputy CEO (Sales - Fintech) (Fintech)_Negotiable_HCM
 9. Product Manager_(Fintech)_Negotiable_HCM


Vui lòng chia sẻ các cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua mail: Resume@redorange.vn

Hoặc liên hệ điện thoại/Zalo/Viber: 0888.222.736 để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!

____________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT