ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT 2020

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT 2020

08-06-2020

"Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến. 

The measure of life is not its duration, but its donation" _  Peter Marshall

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT

Mời Anh Chị cùng ROTalent tham gia các kênh và cộng đồng Nhân sự Cấp cao. Đây là nơi Anh Chị có thể giao lưu, chia sẻ và học hỏi các thông tin hữu ích trong công việc và cập nhật các cơ hội việc làm: 

Các Group chia sẻ việc làm/Share CV trên Zalo:

Cộng đồng nhân sự cấp cao HR Family trên kênh Linkedin, vui lòng xem chi tiết: Tại đây

Chi tiết về các tài liệu, khóa học, sự kiện từ HR Family, vui lòng xem tại đây 

Vài nét về ROTalent, thân mời Quý Khách hàng và Ứng viên cùng tham quan để hiểu hơn về chúng tôi ở các đường link sau:

-------------------------------------(**)----------------------(**)-------------------(**)-----------------------------

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT 2020

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT 2020

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT 2020

08-06-2020

"Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến. 

The measure of life is not its duration, but its donation" _  Peter Marshall

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT

Mời Anh Chị cùng ROTalent tham gia các kênh và cộng đồng Nhân sự Cấp cao. Đây là nơi Anh Chị có thể giao lưu, chia sẻ và học hỏi các thông tin hữu ích trong công việc và cập nhật các cơ hội việc làm: 

Các Group chia sẻ việc làm/Share CV trên Zalo:

Cộng đồng nhân sự cấp cao HR Family trên kênh Linkedin, vui lòng xem chi tiết: Tại đây

Chi tiết về các tài liệu, khóa học, sự kiện từ HR Family, vui lòng xem tại đây 

Vài nét về ROTalent, thân mời Quý Khách hàng và Ứng viên cùng tham quan để hiểu hơn về chúng tôi ở các đường link sau:

-------------------------------------(**)----------------------(**)-------------------(**)-----------------------------

TỔNG HỢP CÁC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ ROTALENT 2020

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT