ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
ONLINE WORKSHOP: How To Communicate Digitally

ONLINE WORKSHOP: How To Communicate Digitally

21-06-2021

ONLINE WORKSHOP 

How To Communicate Digitally

Tiếp tục chuỗi sự kiện về "leading self",  HR Family/ROTalent Headhunt cùng SmartR tiếp tục sự kiện thứ 2 về với tựa đề: "How To Communicate Digitally" với mong đợi sẽ hỗ trợ cho các Doanh Nghiệp, Tổ Chức, Cá nhân vượt qua mùa covid và làm việc tại nhà (working from home- WFH) trở nên quen thuộc và hiệu quả hơn nữa. 

Ai cũng biết kỹ năng giao tiếp hiệu quả là một trong những kỹ năng sống và nghề nghiệp quan trọng nhất. Bạn càng phát triển trong sự nghiệp, kỹ năng giao tiếp càng trở nên quan trọng hơn trong mọi hoàn cảnh. 

Trong buổi hội thảo này, Thijs Van Loon sử dụng các nguyên tắc và phương pháp thực tiễn nhất từ Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) làm cơ sở cho các công cụ và phương pháp áp dụng để gửi gắm đến người tham gia.

Sau buổi hội thảo này, bạn sẽ gặt hái được:

- Cách kết nối với bất kỳ ai xung quanh bạn

- Các phong cách giao tiếp khác nhau và cách kết nối với họ

- Các mẹo thực tế để giao tiếp hàng ngày

- Giao tiếp tự tin hơn

Kết quả mong đợi: Khả năng kết nối với bất kỳ ai bạn gặp và xây dựng các mối quan hệ tốt hơn. Khả năng sử dụng các công cụ văn phòng hàng ngày của bạn để có hiệu quả hơn thâm chí khi làm việc từ xa.

- Thời gian: 19:30 - 21:30 Ngày 22 tháng 6 năm 2021,

- Người chia sẻ: Trainer Thijs Van Loon, - hơn 15 kinh nghiệm làm cố vấn huấn luyện, từng làm việc tại Apple và Google trong phần lớn sự nghiệp đào tạo của mình, Thijs rất mong muốn mang đến những trải nghiệm của mình từ các tập đoàn trong hội thảo lần này đến cho cộng đồng nhân sự cấp cao.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh (hỗ trợ dịch sang Tiếng Việt trong phần trình bày của Speaker nếu có yêu cầu)

- Học qua kênh: Zoom, link zoom tham gia workshop sẽ được gửi qua mail khi Anh Chị đăng ký thành công.

ĐẶC BIỆT: Nhận chứng chỉ (Giấy hoặc Chứng Chỉ Điện Tử) sau khi hoàn tất workshop

Phí tham gia: 500.000 VNĐ/ 1 vé

Miễn phí 100% dành cho các Anh Chị là thành viên & Partner của HR Family/ ROTalent Headhunt, SmartR & Better Works Asia.

- Link đăng ký tham gia: Tại đây 

Hẹn gặp các Anh Chị trong buổi hội thảo.

Thân mến.

/English below/

ONLINE WORKSHOP: How To Communicate Digitally


 • TIME & DATE: 22nd June 2021, 19:30 – 21:30
 • TRAINER: Thijs Van Loon – certified Trainer, ex Google, ex Apple
 • AGENDA:

+ 19:30 – 19:45: Welcome & Warm Up

+ 19:45 – 20:00 Introduction: Mr. Van Nguyen & Mr. Thijs

+ 20:00 – 21:00 Mr. Thijs’s main sharing & Mr. Van Nguyen (activities in between)

+ 21:00 – 21: 30: Q&A - Conclusion.

 • PRICE: 500K/seat
 • LANGUAGE: Vietnamese & English (supporting translation into Vietnamese)
 • Meeting via Zoom Channel (will be sent a link via mail after registering successfully)
 • SPECIAL: You can get a Certificate (Paper or E- Certificate) after completing the workshop.
 • REGISTER LINK: in here

Being able to communicate effectively is one of the most important life and career skills. The further you grow in your career, the more important this skill will become. In this course, the trainer will use principles and best practices from Neuro-linguistic Programming (NLP) as the basis for the tools and best practices used.

In this course, you will learn:

- How to connect with anyone around you

- Different communication styles and how to connect with them

- Practical tips for everyday communication

- Communicate with more confidence

The result:

The ability to connect with anyone you meet, and build better relationships in the process. The ability to use your everyday office tools to more effectively, and creating clearer and simpler communication lines.


HR Family - ROTalent Headhunt - SmartR

__________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

ONLINE WORKSHOP: How To Communicate Digitally

ONLINE WORKSHOP: How To Communicate Digitally

21-06-2021

ONLINE WORKSHOP 

How To Communicate Digitally

Tiếp tục chuỗi sự kiện về "leading self",  HR Family/ROTalent Headhunt cùng SmartR tiếp tục sự kiện thứ 2 về với tựa đề: "How To Communicate Digitally" với mong đợi sẽ hỗ trợ cho các Doanh Nghiệp, Tổ Chức, Cá nhân vượt qua mùa covid và làm việc tại nhà (working from home- WFH) trở nên quen thuộc và hiệu quả hơn nữa. 

Ai cũng biết kỹ năng giao tiếp hiệu quả là một trong những kỹ năng sống và nghề nghiệp quan trọng nhất. Bạn càng phát triển trong sự nghiệp, kỹ năng giao tiếp càng trở nên quan trọng hơn trong mọi hoàn cảnh. 

Trong buổi hội thảo này, Thijs Van Loon sử dụng các nguyên tắc và phương pháp thực tiễn nhất từ Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) làm cơ sở cho các công cụ và phương pháp áp dụng để gửi gắm đến người tham gia.

Sau buổi hội thảo này, bạn sẽ gặt hái được:

- Cách kết nối với bất kỳ ai xung quanh bạn

- Các phong cách giao tiếp khác nhau và cách kết nối với họ

- Các mẹo thực tế để giao tiếp hàng ngày

- Giao tiếp tự tin hơn

Kết quả mong đợi: Khả năng kết nối với bất kỳ ai bạn gặp và xây dựng các mối quan hệ tốt hơn. Khả năng sử dụng các công cụ văn phòng hàng ngày của bạn để có hiệu quả hơn thâm chí khi làm việc từ xa.

- Thời gian: 19:30 - 21:30 Ngày 22 tháng 6 năm 2021,

- Người chia sẻ: Trainer Thijs Van Loon, - hơn 15 kinh nghiệm làm cố vấn huấn luyện, từng làm việc tại Apple và Google trong phần lớn sự nghiệp đào tạo của mình, Thijs rất mong muốn mang đến những trải nghiệm của mình từ các tập đoàn trong hội thảo lần này đến cho cộng đồng nhân sự cấp cao.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh (hỗ trợ dịch sang Tiếng Việt trong phần trình bày của Speaker nếu có yêu cầu)

- Học qua kênh: Zoom, link zoom tham gia workshop sẽ được gửi qua mail khi Anh Chị đăng ký thành công.

ĐẶC BIỆT: Nhận chứng chỉ (Giấy hoặc Chứng Chỉ Điện Tử) sau khi hoàn tất workshop

Phí tham gia: 500.000 VNĐ/ 1 vé

Miễn phí 100% dành cho các Anh Chị là thành viên & Partner của HR Family/ ROTalent Headhunt, SmartR & Better Works Asia.

- Link đăng ký tham gia: Tại đây 

Hẹn gặp các Anh Chị trong buổi hội thảo.

Thân mến.

/English below/

ONLINE WORKSHOP: How To Communicate Digitally


 • TIME & DATE: 22nd June 2021, 19:30 – 21:30
 • TRAINER: Thijs Van Loon – certified Trainer, ex Google, ex Apple
 • AGENDA:

+ 19:30 – 19:45: Welcome & Warm Up

+ 19:45 – 20:00 Introduction: Mr. Van Nguyen & Mr. Thijs

+ 20:00 – 21:00 Mr. Thijs’s main sharing & Mr. Van Nguyen (activities in between)

+ 21:00 – 21: 30: Q&A - Conclusion.

 • PRICE: 500K/seat
 • LANGUAGE: Vietnamese & English (supporting translation into Vietnamese)
 • Meeting via Zoom Channel (will be sent a link via mail after registering successfully)
 • SPECIAL: You can get a Certificate (Paper or E- Certificate) after completing the workshop.
 • REGISTER LINK: in here

Being able to communicate effectively is one of the most important life and career skills. The further you grow in your career, the more important this skill will become. In this course, the trainer will use principles and best practices from Neuro-linguistic Programming (NLP) as the basis for the tools and best practices used.

In this course, you will learn:

- How to connect with anyone around you

- Different communication styles and how to connect with them

- Practical tips for everyday communication

- Communicate with more confidence

The result:

The ability to connect with anyone you meet, and build better relationships in the process. The ability to use your everyday office tools to more effectively, and creating clearer and simpler communication lines.


HR Family - ROTalent Headhunt - SmartR

__________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT