ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
HR Family: Đồng hành với các Anh Chị thành viên trong mùa covid

HR Family: Đồng hành với các Anh Chị thành viên trong mùa covid

16-07-2021

Tham gia khảo sát tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYk0SGAGSm857UyvQWV8-3cdaOY-1ksEyI-aXoehzqbui0cQ/viewform

_______________________________

Anh Chị thân mến,

Trước tình hình Covid đang hoành hành ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, ở vai trò quản lý trong phòng hành chính nhân sự thì các Anh Chị sẽ khá vất vả để cùng "chèo chống" để vượt qua mùa này.

HR Family thấy mọi người chia sẻ tình hình công ty ở lại nhà máy, sự bất tiện trong sinh hoạt và rất nhiều thứ khác cũng nóng lòng theo.

Nhằm hiểu hơn tình hình hiện tại của Anh Chị, HR Family thực hiện khảo sát này mong đợi được chia sẻ các kinh nghiệm mà Anh Chị đã trải qua khi xử lý Covid. Từ đó kết nối những thông tin hữu ích để chia sẻ đến những ai cần tham khảo phục vụ cho công ty và cộng đồng nhân sự cùng vượt qua mùa này thuận lợi hơn.

Thời gian thực hiện khảo sát: 

  • Nhờ Anh Chị vui lòng hoàn thành khảo sát trước 22/7/2021

Sau khi nhận được kết quả khảo sát này BTC sẽ tổng hợp & gửi kết quả đến các Anh Chị tham khảo.

Thân Mến:

HR Family - ROTalent Headhunt

Hotline 0888-222-736


Thank you and Best wishes to you!

_________________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

HR Family: Đồng hành với các Anh Chị thành viên trong mùa covid

HR Family: Đồng hành với các Anh Chị thành viên trong mùa covid

16-07-2021

Tham gia khảo sát tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYk0SGAGSm857UyvQWV8-3cdaOY-1ksEyI-aXoehzqbui0cQ/viewform

_______________________________

Anh Chị thân mến,

Trước tình hình Covid đang hoành hành ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, ở vai trò quản lý trong phòng hành chính nhân sự thì các Anh Chị sẽ khá vất vả để cùng "chèo chống" để vượt qua mùa này.

HR Family thấy mọi người chia sẻ tình hình công ty ở lại nhà máy, sự bất tiện trong sinh hoạt và rất nhiều thứ khác cũng nóng lòng theo.

Nhằm hiểu hơn tình hình hiện tại của Anh Chị, HR Family thực hiện khảo sát này mong đợi được chia sẻ các kinh nghiệm mà Anh Chị đã trải qua khi xử lý Covid. Từ đó kết nối những thông tin hữu ích để chia sẻ đến những ai cần tham khảo phục vụ cho công ty và cộng đồng nhân sự cùng vượt qua mùa này thuận lợi hơn.

Thời gian thực hiện khảo sát: 

  • Nhờ Anh Chị vui lòng hoàn thành khảo sát trước 22/7/2021

Sau khi nhận được kết quả khảo sát này BTC sẽ tổng hợp & gửi kết quả đến các Anh Chị tham khảo.

Thân Mến:

HR Family - ROTalent Headhunt

Hotline 0888-222-736


Thank you and Best wishes to you!

_________________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn


Welcome to join with us:

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT