ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

19-10-2021

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

Mến chào các bạn,

Chương trình “Đồng hành cùng Intern kỳ 4” đã trở lại rồi đây! ROTalent rất vui vì các kỳ trước được các bạn đón nhận rất nhiệt tình. Tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và kết nối cơ hội việc làm cho mọi người, đặc biệt là các bạn Intern thì ROTalent Headhunt đã thực hiện kỳ 4 của chương trình nhằm đồng hành cùng với các bạn Thực tập sinh tài năng đến từ khắp mọi nơi trên đất nước.

Suốt những năm làm nghề, ROTalent nhận thấy rằng Intern chính là một lĩnh vực mới đầy tiềm năng phát triển. Chúng ta có rất nhiều bạn trẻ tài năng mang tinh thần muốn học hỏi để trau dồi kinh nghiệm từ sớm và chúng tôi rất trân trọng tinh thần đó của các bạn. Với sứ mệnh kết nối, đồng hành và phát triển cùng các bạn từ những bước đầu tiên, ROTalent rất hân hạnh là cầu nối giữa các bạn và những doanh nghiệp có nhu cầu phát triển cùng với đội ngũ nhân tài tương lai, mang sức trẻ và năng lượng của các bạn để cùng với doanh nghiệp xây dựng giá trị và tiến tới thành công!

Tiếp nối sự thành công của các kỳ trước và sự tham gia đông đảo của các bạn Intern, ROTalent sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thêm nhiều kỳ đồng hành với sự đầu tư cũng như chuẩn bị tốt hơn để truyền tải đúng giá trị mà công ty muốn lan tỏa và kết nối thêm nhiều bạn Intern với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hiện tại.

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

Cảm ơn các bạn đã tham gia đợt đồng hành cùng Internship Kỳ 4 lần này.

Các bạn có thể xem lại quá trình đồng hành (phỏng vấn) tại đây.

MK: ROTalent123.

Nếu các doanh nghiệp nào mong muốn nhận các bạn Internship này để cùng nhau phát triển doanh nghiệp thì đăng ký tại đây.

Những bạn Internship nào mong muốn đồng hành cùng ROTalent Headhunt để đội ngũ của ROTalent có thể hỗ trợ các bạn, cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thực tập của các bạn thì đăng ký tại đây.

Cảm ơn các bạn và doanh nghiệp đã lựa chọn ROTalent Headhunt là điểm kết nối.

ROTalent hi vọng sẽ là người bạn đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp cùng các bạn cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong tương lai!

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

19-10-2021

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

Mến chào các bạn,

Chương trình “Đồng hành cùng Intern kỳ 4” đã trở lại rồi đây! ROTalent rất vui vì các kỳ trước được các bạn đón nhận rất nhiệt tình. Tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và kết nối cơ hội việc làm cho mọi người, đặc biệt là các bạn Intern thì ROTalent Headhunt đã thực hiện kỳ 4 của chương trình nhằm đồng hành cùng với các bạn Thực tập sinh tài năng đến từ khắp mọi nơi trên đất nước.

Suốt những năm làm nghề, ROTalent nhận thấy rằng Intern chính là một lĩnh vực mới đầy tiềm năng phát triển. Chúng ta có rất nhiều bạn trẻ tài năng mang tinh thần muốn học hỏi để trau dồi kinh nghiệm từ sớm và chúng tôi rất trân trọng tinh thần đó của các bạn. Với sứ mệnh kết nối, đồng hành và phát triển cùng các bạn từ những bước đầu tiên, ROTalent rất hân hạnh là cầu nối giữa các bạn và những doanh nghiệp có nhu cầu phát triển cùng với đội ngũ nhân tài tương lai, mang sức trẻ và năng lượng của các bạn để cùng với doanh nghiệp xây dựng giá trị và tiến tới thành công!

Tiếp nối sự thành công của các kỳ trước và sự tham gia đông đảo của các bạn Intern, ROTalent sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thêm nhiều kỳ đồng hành với sự đầu tư cũng như chuẩn bị tốt hơn để truyền tải đúng giá trị mà công ty muốn lan tỏa và kết nối thêm nhiều bạn Intern với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hiện tại.

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 4

Cảm ơn các bạn đã tham gia đợt đồng hành cùng Internship Kỳ 4 lần này.

Các bạn có thể xem lại quá trình đồng hành (phỏng vấn) tại đây.

MK: ROTalent123.

Nếu các doanh nghiệp nào mong muốn nhận các bạn Internship này để cùng nhau phát triển doanh nghiệp thì đăng ký tại đây.

Những bạn Internship nào mong muốn đồng hành cùng ROTalent Headhunt để đội ngũ của ROTalent có thể hỗ trợ các bạn, cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thực tập của các bạn thì đăng ký tại đây.

Cảm ơn các bạn và doanh nghiệp đã lựa chọn ROTalent Headhunt là điểm kết nối.

ROTalent hi vọng sẽ là người bạn đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp cùng các bạn cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong tương lai!

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT