ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

05-10-2021

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

Xin chào tất cả các bạn,

Sau khi bài chia sẻ về chương trình “Đồng hành cùng Internship kỳ 1” được các bạn đón nhận rất nhiệt tình, để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và kết nối cơ hội việc làm cho mọi người, đặc biệt là các bạn Internship ROTalent Headhunt tiếp tục thực hiện kỳ 2 để đồng hành cùng với các bạn Thực tập sinh tài năng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Chính vì nhận thấy được rằng lĩnh vực phát triển các bạn Internship đang rất được quan tâm và chú trọng. ROTalent Headhunt rất vinh dự khi là người thực hiện sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp và các bạn Internship tài năng, nhằm mang tới môi trường học hỏi chuyên nghiệp cho các bạn và nguồn năng lượng mới đầy “chất lượng” cho các doanh nghiệp để hai bên cùng nhau xây dựng và phát triển. Đó là lý do ROTalent Headhunt mở rộng hoạt động về lĩnh vực Thực tập sinh để chuẩn bị cho thế hệ trẻ cung cấp cho doanh nghiệp.

Tiếp nối sự thành công này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thêm nhiều kỳ đồng hành để lan tỏa kết nối nhiều bạn Intern với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hiện tại.

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

Cảm ơn các bạn đã tham gia đợt đồng hành cùng Internship Kỳ 2 lần này.

Các bạn có thể xem lại quá trình đồng hành(phỏng vấn) tại đây.

MK: ROTalent123.

Đó là những bạn trẻ cực kỳ năng lượng và nhiệt huyết.

Nếu các doanh nghiệp nào mong muốn nhận các bạn Internship này để cùng nhau phát triển doanh nghiệp thì đăng ký tại đây.

Những bạn Internship nào mong muốn đồng hành cùng ROTalent Headhunt để đội ngũ của ROTalent có thể hỗ trợ các bạn, cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thực tập của các bạn thì đăng ký tại đây.

Cảm ơn các bạn và doanh nghiệp đã lựa chọn ROTalent Headhunt là điểm kết nối.

ROTalent hi vọng sẽ đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp cùng các bạn cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian lâu hơn nữa.

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

05-10-2021

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

Xin chào tất cả các bạn,

Sau khi bài chia sẻ về chương trình “Đồng hành cùng Internship kỳ 1” được các bạn đón nhận rất nhiệt tình, để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và kết nối cơ hội việc làm cho mọi người, đặc biệt là các bạn Internship ROTalent Headhunt tiếp tục thực hiện kỳ 2 để đồng hành cùng với các bạn Thực tập sinh tài năng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Chính vì nhận thấy được rằng lĩnh vực phát triển các bạn Internship đang rất được quan tâm và chú trọng. ROTalent Headhunt rất vinh dự khi là người thực hiện sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp và các bạn Internship tài năng, nhằm mang tới môi trường học hỏi chuyên nghiệp cho các bạn và nguồn năng lượng mới đầy “chất lượng” cho các doanh nghiệp để hai bên cùng nhau xây dựng và phát triển. Đó là lý do ROTalent Headhunt mở rộng hoạt động về lĩnh vực Thực tập sinh để chuẩn bị cho thế hệ trẻ cung cấp cho doanh nghiệp.

Tiếp nối sự thành công này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thêm nhiều kỳ đồng hành để lan tỏa kết nối nhiều bạn Intern với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hiện tại.

Đồng hành với các bạn Intern Kỳ 2

Cảm ơn các bạn đã tham gia đợt đồng hành cùng Internship Kỳ 2 lần này.

Các bạn có thể xem lại quá trình đồng hành(phỏng vấn) tại đây.

MK: ROTalent123.

Đó là những bạn trẻ cực kỳ năng lượng và nhiệt huyết.

Nếu các doanh nghiệp nào mong muốn nhận các bạn Internship này để cùng nhau phát triển doanh nghiệp thì đăng ký tại đây.

Những bạn Internship nào mong muốn đồng hành cùng ROTalent Headhunt để đội ngũ của ROTalent có thể hỗ trợ các bạn, cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thực tập của các bạn thì đăng ký tại đây.

Cảm ơn các bạn và doanh nghiệp đã lựa chọn ROTalent Headhunt là điểm kết nối.

ROTalent hi vọng sẽ đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp cùng các bạn cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian lâu hơn nữa.

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT