ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

27-09-2021

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

Các bạn thân mến,

Thời gian vừa qua ROTalent Headhunt đang càng ngày càng phát triển thêm vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Bên cạnh phát triển lĩnh vực nhân sự cấp cao ROTalent còn tổ chức chương trình đồng hành cùng các bạn Internship nhằm hỗ trợ các bạn phát triển bản thân, đưa các bạn vào môi trường doanh nghiệp phù hợp để có thể thực tập hiệu quả, không lãng phí thời gian trong mùa dịch.

Để lan toả kết nối chương trình này với nhiều bạn Internship và doanh nghiệp nhằm giúp các bạn Internship có được những kinh nghiệm cần thiết trong môi trường doanh nghiệp. ROTalent vẫn duy trì chương trình”Chiêu mộ thực tập sinh mùa dịch” và đồng hành cùng các bạn qua nhiều kỳ hơn nữa.

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

 Cảm ơn các bạn đã tham gia đợt đồng hành cùng Internship Kỳ 1 lần này.

Các bạn có thể xem lại quá trình đồng hành(phỏng vấn) tại đây.

MK: ROTalent123.

Đó là những bạn trẻ cực kỳ năng lượng và nhiệt huyết.

Nếu các doanh nghiệp nào mong muốn nhận các bạn Internship này để cùng nhau phát triển doanh nghiệp thì đăng ký tại đây.

Những bạn Internship nào mong muốn đồng hành cùng ROTalent Headhunt để đội ngũ của ROTalent có thể hỗ trợ các bạn, cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thực tập của các bạn thì đăng ký tại đây.

Cảm ơn các bạn và doanh nghiệp đã lựa chọn ROTalent Headhunt là điểm kết nối.

ROTalent hi vọng sẽ đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp cùng các bạn cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian lâu hơn nữa.


Chúc nhau an toàn trong mùa dịch, luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng.

_______________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

Hotline: (84) 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn

----------------


Welcome to connect & follow us as links:

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

27-09-2021

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

Các bạn thân mến,

Thời gian vừa qua ROTalent Headhunt đang càng ngày càng phát triển thêm vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Bên cạnh phát triển lĩnh vực nhân sự cấp cao ROTalent còn tổ chức chương trình đồng hành cùng các bạn Internship nhằm hỗ trợ các bạn phát triển bản thân, đưa các bạn vào môi trường doanh nghiệp phù hợp để có thể thực tập hiệu quả, không lãng phí thời gian trong mùa dịch.

Để lan toả kết nối chương trình này với nhiều bạn Internship và doanh nghiệp nhằm giúp các bạn Internship có được những kinh nghiệm cần thiết trong môi trường doanh nghiệp. ROTalent vẫn duy trì chương trình”Chiêu mộ thực tập sinh mùa dịch” và đồng hành cùng các bạn qua nhiều kỳ hơn nữa.

Đồng hành cùng các bạn Intern kỳ 1

 Cảm ơn các bạn đã tham gia đợt đồng hành cùng Internship Kỳ 1 lần này.

Các bạn có thể xem lại quá trình đồng hành(phỏng vấn) tại đây.

MK: ROTalent123.

Đó là những bạn trẻ cực kỳ năng lượng và nhiệt huyết.

Nếu các doanh nghiệp nào mong muốn nhận các bạn Internship này để cùng nhau phát triển doanh nghiệp thì đăng ký tại đây.

Những bạn Internship nào mong muốn đồng hành cùng ROTalent Headhunt để đội ngũ của ROTalent có thể hỗ trợ các bạn, cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thực tập của các bạn thì đăng ký tại đây.

Cảm ơn các bạn và doanh nghiệp đã lựa chọn ROTalent Headhunt là điểm kết nối.

ROTalent hi vọng sẽ đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp cùng các bạn cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời gian lâu hơn nữa.


Chúc nhau an toàn trong mùa dịch, luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng.

_______________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

Hotline: (84) 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn

----------------


Welcome to connect & follow us as links:

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT