ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
Chó Sói trong Bầy Cừu

Chó Sói trong Bầy Cừu

08-01-2021

Chó Sói trong Bầy Cừu

Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất thoải mái. Cũng chính vì vậy lũ cừu trở nên lười biếng.

Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét. Người chăn cừu rất lo lắng.

Chó Sói trong Bầy Cừu

Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh: thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe dọa nên không ngừng chạy chốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chống lại cái rét, nên số cừu chết ít hơn trước đây khá nhiều.

Chó Sói trong Bầy Cừu

Bài học kinh doanh: "Có thể thấy, trong cuộc sống cũng như trong công việc, chính những mối nguy hiểm lại khiến chúng ta sống tốt hơn và vươn lên đạt được thành công. Nếu chúng ta cứ yên vị trong vùng an toàn của mình, thì khi gặp thử thách, sẽ cảm thấy rất khó khăn và không thể vượt qua. Thử thách chính là thước đo của sự cố gắng và lòng dũng cảm và là điều minh chứng cho sự không giới hạn khả năng của con người".

 truyencotichvietnam

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!

__________________________

  • Red Orange_ One Stop Shop for HR: www.Redorange.vn
  • ROTalent Headhunt: www.rotalent.com
  • Đăng ký tham gia đồng hành (1-1) với đội ngũ chuyên gia: http://bit.ly/38cN846
  • Tham gia kết nối giao lưu với các cộng đồng trong nhiều lĩnh vực: https://lnkd.in/e6RJfxK
  • Đăng ký tham gia cùng phát triển với các Nhà Quản Lý Nhân Sự và Anh Chị từ cấp Quản Lý trở lên: https://lnkd.in/gSSpsyR


Hotline: 0888222736 - Mail: support@redorange.vn

Chó Sói trong Bầy Cừu

Chó Sói trong Bầy Cừu

08-01-2021

Chó Sói trong Bầy Cừu

Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất thoải mái. Cũng chính vì vậy lũ cừu trở nên lười biếng.

Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét. Người chăn cừu rất lo lắng.

Chó Sói trong Bầy Cừu

Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh: thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe dọa nên không ngừng chạy chốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chống lại cái rét, nên số cừu chết ít hơn trước đây khá nhiều.

Chó Sói trong Bầy Cừu

Bài học kinh doanh: "Có thể thấy, trong cuộc sống cũng như trong công việc, chính những mối nguy hiểm lại khiến chúng ta sống tốt hơn và vươn lên đạt được thành công. Nếu chúng ta cứ yên vị trong vùng an toàn của mình, thì khi gặp thử thách, sẽ cảm thấy rất khó khăn và không thể vượt qua. Thử thách chính là thước đo của sự cố gắng và lòng dũng cảm và là điều minh chứng cho sự không giới hạn khả năng của con người".

 truyencotichvietnam

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!

__________________________

  • Red Orange_ One Stop Shop for HR: www.Redorange.vn
  • ROTalent Headhunt: www.rotalent.com
  • Đăng ký tham gia đồng hành (1-1) với đội ngũ chuyên gia: http://bit.ly/38cN846
  • Tham gia kết nối giao lưu với các cộng đồng trong nhiều lĩnh vực: https://lnkd.in/e6RJfxK
  • Đăng ký tham gia cùng phát triển với các Nhà Quản Lý Nhân Sự và Anh Chị từ cấp Quản Lý trở lên: https://lnkd.in/gSSpsyR


Hotline: 0888222736 - Mail: support@redorange.vn

FACEBOOK POSTS
JOB ALERT