ROTalent Headhunt – Red Orange LLC
Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

09-04-2021

Câu chuyện kinh doanh “Bán giày” kể về hai hãng sản xuất giày với chiến lược mở rộng thị trường sang Châu Phi.

Cả hai công ty đó đều cử nhân viên sang Châu Phi thăm dò thị trường.

Sau quá trình khảo sát thị trường nhân viên của hai công ty đã đưa ra nhận định trái chiều như sau:

Nhân viên công ty thứ nhất báo rằng: “Không nên đến thị trường này, vì người dân ở đó họ chỉ biết đi chân đất thôi”

Nhân viên công ty thứ hai báo rằng: “Đây là nơi lý tưởng để bán giày, Hãy đến đây thật nhanh. Vì người dân ở đó chưa ai có giày để đi cả”.

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Qua quá trình đấu tranh tư tưởng:

Công ty thứ nhất đã rút lui ý tưởng mở rộng thị trường sang Châu Phi.

Còn Công ty thứ hai đã đưa ra quyết định táo bạo , mang sản phẩm giày của công ty đi chinh phục nước bạn. Kết quả công ty thứ hai đã lên chiến lược để triển khai kế hoạch phát triển thị trường ở châu lục này và đã gặt hái được nhiều thành công.

Câu chuyện trên cho thấy, cùng một sự việc nhưng có hai cách nhìn nhận đánh giá khác nhau.

Người dân đi chân đất chỉ là một thói quen trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều lạc hậu. Nếu coi đó là điều hiển nhiên và không thể nào thay đổi thì sẽ có cách nhìn tiêu cực như người nhân viên của công ty thứ nhất.

Và ngược lại, nếu nhìn nhận tích cực, có cái nhìn toàn diện và tầm nhìn xa và bao quát hơn coi thói quen đi chân đất của họ có thể cải biến theo điều kiện kinh tế như người nhân viên của công ty thứ hai

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Qua câu chuyện này, cho ta một bài học kinh doanh rằng:

Tìm kiếm một thị trường mới là phải tìm kiếm cả cơ hội và thách thức mà thị trường đó sẽ mang lại cho chúng ta. Trong cơ hội, sẽ tìm ẩn thách thức và trong thách thức sẽ luôn có cơ hội. Ở mỗi góc nhìn khác nhau, sẽ có những quan điểm khác nhau, hay những khuynh hướng nhìn nhận cơ hội và thách thức khác nhau. Bởi vậy, ta cần phải xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng để tìm được chiến lược kinh doanh hợp lý cho mình.

Nguồn: vietmission.vn

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công.

____________________________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Welcome to join with us:Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

09-04-2021

Câu chuyện kinh doanh “Bán giày” kể về hai hãng sản xuất giày với chiến lược mở rộng thị trường sang Châu Phi.

Cả hai công ty đó đều cử nhân viên sang Châu Phi thăm dò thị trường.

Sau quá trình khảo sát thị trường nhân viên của hai công ty đã đưa ra nhận định trái chiều như sau:

Nhân viên công ty thứ nhất báo rằng: “Không nên đến thị trường này, vì người dân ở đó họ chỉ biết đi chân đất thôi”

Nhân viên công ty thứ hai báo rằng: “Đây là nơi lý tưởng để bán giày, Hãy đến đây thật nhanh. Vì người dân ở đó chưa ai có giày để đi cả”.

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Qua quá trình đấu tranh tư tưởng:

Công ty thứ nhất đã rút lui ý tưởng mở rộng thị trường sang Châu Phi.

Còn Công ty thứ hai đã đưa ra quyết định táo bạo , mang sản phẩm giày của công ty đi chinh phục nước bạn. Kết quả công ty thứ hai đã lên chiến lược để triển khai kế hoạch phát triển thị trường ở châu lục này và đã gặt hái được nhiều thành công.

Câu chuyện trên cho thấy, cùng một sự việc nhưng có hai cách nhìn nhận đánh giá khác nhau.

Người dân đi chân đất chỉ là một thói quen trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều lạc hậu. Nếu coi đó là điều hiển nhiên và không thể nào thay đổi thì sẽ có cách nhìn tiêu cực như người nhân viên của công ty thứ nhất.

Và ngược lại, nếu nhìn nhận tích cực, có cái nhìn toàn diện và tầm nhìn xa và bao quát hơn coi thói quen đi chân đất của họ có thể cải biến theo điều kiện kinh tế như người nhân viên của công ty thứ hai

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Qua câu chuyện này, cho ta một bài học kinh doanh rằng:

Tìm kiếm một thị trường mới là phải tìm kiếm cả cơ hội và thách thức mà thị trường đó sẽ mang lại cho chúng ta. Trong cơ hội, sẽ tìm ẩn thách thức và trong thách thức sẽ luôn có cơ hội. Ở mỗi góc nhìn khác nhau, sẽ có những quan điểm khác nhau, hay những khuynh hướng nhìn nhận cơ hội và thách thức khác nhau. Bởi vậy, ta cần phải xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng để tìm được chiến lược kinh doanh hợp lý cho mình.

Nguồn: vietmission.vn

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công.

____________________________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

ROTalent Headhunt: www.rotalent.com

Hotline: 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn

Câu chuyện kinh doanh giày và bài học sâu sắc về nhận định thị trường

Welcome to join with us:FACEBOOK POSTS
JOB ALERT